Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 november 2019

In Memoriam Henk Pero: prominent voorman D66 Nuenen c.a.

Vrijdag 15 november jl. is op 72-jarige leeftijd Henk Pero, voormalig wethouder en onder meer medeoprichter van D66 Nuenen geheel onverwacht overleden.

In Henk verliezen wij een sociaalliberaal in hart en nieren. Henk heeft veel voor D66 betekend en was tot aan zijn overlijden actief binnen onze partij.
Van 1974 tot 1982 was hij lid en voorzitter van het Progressief Akkoord Nuenen. (PAK: samenwerkingsverband tussen PPR, PSP, PvdA en D66).

In 1980 was Henk medeoprichter van de D66 afdeling Nuenen c.a. Hij heeft aan alle verkiezingsprogramma’s meegeschreven. Hij dacht in campagne mogelijkheden en borrelde van de ideeën. Ook toen zag Henk al de mogelijkheden die de regio biedt en was hij van 1982 tot 1986 lid van de Agglomeratieraad Eindhoven. Deze raad was een voorloper van de huidige Metropool Regio Eindhoven (MRE).

In 1990 stelde hij zich verkiesbaar voor de Provinciale Staten en kwam slechts 7 stemmen te kort om verkozen te worden maar hij bleef wel actief in de regionale politiek.

Van 1998 tot 2018 heeft hij zich zowel als raadslid ( 10 jaar) en als wethouder( 6 jaar) ingezet voor Nuenen c.a. Als wethouder stuurde Henk op duurzaamheid en was hij altijd op zoek naar vernieuwende ideeën op het gebied van afvalstromen en nul op de meter en probeerde hij de gemeente hiervoor te interesseren.

Op het gebied van schoolgebouwen heeft Henk, in goede samenwerking met de schoolbesturen, bereikt dat er in iedere wijk een basisschool voorziening is, met voldoende capaciteit en is leegstand opgeheven. In zijn portefeuille zat ook de bouw van basisschool Het Mooiste Blauw (oplevering 2020) en was hij verantwoordelijk voor de vestiging van Coppelmans op de huidige locatie. In de regio heeft hij ervoor geijverd dat Eeneind West, ondanks de financiële crisis, ontwikkeld kon worden.
Na zijn wethouderschap bleef hij actief als adviseur van de huidige D66 Nuenen c.a. fractie en werkte hij mee aan het vormen van een Brainport Bestuur D66. Ook zette hij zich belangeloos in voor maatschappelijke organisaties als de Voedselbank en het Bijna Thuis Huis ‘Latesteyn’.

Henk hechtte aan goede verhoudingen en zette zich onvermoeibaar in voor het gedachtegoed van D66. Hij was een verbinder pur sang, altijd gericht op samenwerken, het overbruggen van tegenstellingen en het verbinden van partijen.

Wij zullen Henk enorm missen.
D66 Nuenen c.a.