Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2020

Persbericht

*Persbericht*

 Samenwerken brengt je verder

D66 Son en Breugel heeft op uitnodiging van DorpsVISIE, PvdA/GL en CDA de afgelopen met hen gesproken over de vele overeenkomsten in de doelen die we stellen en wat we daarbij voor elkaar kunnen betekenen. Resultaat daarvan is dat D66 Son en Breugel zich aansluit bij deze partijen als coalitie in de gemeenteraad van Son en Breugel.

De overeenkomsten op gebied van burgerparticipatie, het meer transparant maken van alle mogelijkheden die de gemeente Son en Breugel voor onze inwoner te bieden heeft en het warme hart wat wij allen voor onze inwoners hebben, maken dat het een logische stap is om gezamenlijk verder te gaan.

Monique van Zwieten, fractievoorzitter D66 Son en Breugel: het klinkt cliché maar het is werkelijk zo.

Alleen ga je sneller maar samen kom je verder!

Jelle de Jong, fractievoorzitter van DorpsVISIE: “De afgelopen jaren heeft D66 zich altijd als kritische en constructieve partij opgesteld in de gemeenteraad. Meedenkend om voorstellen te verbeteren en actuele thema’s op de agenda van de raad te plaatsen om daarmee de Son en Breugelse gemeenschap het beste te ondersteunen. En daar vinden wij als partijen elkaar volledig. Wij kijken er naar uit om op dezelfde constructieve wijze met elkaar onze doelen te verwezenlijken. Wij streven er nog steeds naar met de hele raad een dergelijke samenwerking te realiseren.“

Het komende jaar staan er nog belangrijke thema’s op de agenda, waar de partijen in de coalitie gezamenlijk de schouders onder zetten. De renovatie van de Boerderij en de vernieuwing van de Bongerd in Breugel, de uitwerking van de nieuwe omgevingswet. Maar vooral ok hoe wel de sociale verbindingen in ons dorp, die van ouds her heel sterk zijn, in deze tijd met alle coronamaatregelen kunnen blijven aanhalen en versterken. Dat vraagt om verbinding met elkaar en die vinden de partijen ook in deze samenwerking.

Gezien de tijd waarin wij leven vinden veel van onze overleggen digitaal plaats. Echter dat maakt niet dat wij graag van u willen horen. Belangrijk voor ons is om te weten wat er in onze gemeente leeft en onder onze inwoners.

Neem gerust contact met ons op, wij willen er graag voor u zijn!

*Einde persbericht *

Noot voor de redactie:

Voor nadere toelichting, Monique van Zwieten, fractievoorzitter D66 Son en Breugel 06-22220130 of Jelle de Jong, fractievoorzitter DorpsVISIE. 06-51005772