Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma en speerpunten

Méér dan visie alleen!

Economie

D66 streeft naar een economie op menselijke maat, waar we vertrouwen op de eigen kracht van mensen.

Ruimte en mobiliteit

We zetten als D66 in op de ontwikkeling van de ruimte in onze dorpskern.

Investeren in mensen

Wij als D66 richten ons niet primair op beleid voor specifieke doelgroepen, maar zijn er juist voor iedereen.

Bestuur en de inwoner

In de bestuurlijke inrichting en de relatie tussen inwoners en plaatselijke overheid gaat het D66 erom dat het niet alleen effectief maar ook democratisch en transparant is.