Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur en de inwoner

In de bestuurlijke inrichting en de relatie tussen inwoners en plaatselijke overheid gaat het D66 erom dat het niet alleen effectief maar ook democratisch en transparant is. Waar vormen van regionale samenwerking de democratische controle bemoeilijken, zoeken we naar andere vormen. Het uitgangspunt is daarbij het waarborgen van de vrijheid en privacy van inwoners. Waar nodig kijken wij met een andere blik naar bestuurlijke aangelegenheden en vraagstukken om tot effectieve en gewenste oplossingen te komen.

In de bestuurlijke inrichting en de relatie tussen burger en plaatselijke overheid gaat het D66 erom dat het niet alleen effectief maar ook democratisch en transparant is.