Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

Lees hier ons volledige verkiezingsprogramma

10. Veiligheid

  • Gemeentelijk veiligheidsbeleid in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de burgemeester, en in bredere zin een zaak van de veiligheidsregio. Maar het gaat ons niet alleen om feiten en cijfers, maar ook juist om het gedachtegoed dat ieder mens over zijn of haar eigen leven moet kunnen beschikken.
  • Het goed onderhouden van stoepen moet in Son en Breugel ook zeker een prioriteit zijn om ongelukken te voorkomen, met name ook om dit voor iedereen toegankelijk te houden.
  • Veiligheid is dus niet alleen een bestuursrechtelijke zaak maar ook een sociaal vraagstuk. In dat kader zou het in het beleid ook moeten gaan om het gevoel van (on)veiligheid van onze inwoners.
  • Veilige fietsverbindingen in en naar het dorp zijn erg belangrijk. Slimme verlichting van fietspaden moet ook zeker meegenomen worden.
  • Ook is D66 is er voorstander van om extra BOA’s in Son en Breugel in dienst te nemen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018